دهش

دهش

هرگاه در زندگى ديگرى تأثير گذاشتى و ازت قدردانى نشد.....

هرگاه در زندگى ديگرى تأثير گذاشتى و بهت خيانت كرد .....

هرگاه در زندگى ديگرى تأثير گذاشتى و ازت بدگويى كرد ....

و تو همواره راضى بودن از دهشت را تجربه كردى ...

تجلى نوينى از لايه انداختن نفست را تجربه كردى .......

و لازمه قدردان آنها و شكر گذار كائنات باشى كه آنها پديدار شدند تا اين لايه را نيز بيندازى ......

رشد پديده شگفت انگيزيه

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید