خلق روشنایی

خلق روشنایی

تاریکی ها زمینه خلق و بروز روشنایی هاست.

روی بوم تاریکت، نقشی روشن خلق کن.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید