ثروت واقعی

ثروت واقعی

قربانى يا معلول منتظره ...

اميدواره ... كه عاملى مسير زندگيشو تعيين كنه ...
افسردست ...
مضطربه ....
ناتوانه ....
در ركوده ....
اسير و عبيد ذهن تاريكشه ....
چشم به چيزى يا كسى خارج از وجود خودش دوخته ....
اين يك خاصيت شخصيتى نيست.....
اين عارضه ايست روحى روانى و بهانه آن است كه فرد ايجاد كننده ،
عامل و رقم زننده سرنوشتش نباشه ....
تو در هر شرايطى ميتونى توانا و متحرك و نويسنده سرگذشت زندگيت باشى...
بخود بيا ....
انتخاب هاتو مشخص كن ....
انتخاب كن ....
حركت كن ....
زندگى راجع به اين نيست كه به خواسته هات دستيابى ....
راجع به اينه كه زندگيتو خلق كنى .....
راجع به اينه كه در راستاى خواسته هات خطر كنى و حركت كنى ....
راجع به اينه كه زندگيت گنجينه اى از تجربياتت باشه .....
اين ثروت واقعيست....

 

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید