کامبیز یگانگی در سال1327 در تهران متولد شد. ایشان در سال 1352 فارغ التحصیل و کارشناس در رشته مدیریت از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس «California State University at Los Angles» شدند.

ایشان از موسسین و مدیران ارشد شرکت سهامی دشت مرغاب که یکی از اولین واحدهای کشت و صنعت موادغذایی بسته بندی شده نمونه کشور و تولید کننده مواد غذایی معروف و خوشنام «یک و یک » بوده، مییاشند.

همچنین مدیریت عامل شرکت صنایع گوشت کادور، عضویت هیئت مدیره کشت و صنعت گرگان و کارخانجات اروم دشت و طرح و تاسیس و مدیریت عامل شرکت پخش سراسری ایران و... در کارنامه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و کارآفرینی آقای یگانگی در ایران بوده است.

امروزه ایشان بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامى آفند شیمى و طراح فنون و بانی و عضو هیئت مدیره و مربی ارشد موسسه فنون کاربردی به سوی تعادل می باشند.

 

کامبیز یگانگی

کامبیز یگانگی در سال1327 در تهران متولد شد. ایشان در سال 1352 فارغ التحصیل و کارشناس در رشته مدیریت از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در لس آنجلس «California State University at Los Angles» شدند.

ایشان از موسسین و مدیران ارشد شرکت سهامی دشت مرغاب که یکی از اولین واحدهای کشت و صنعت موادغذایی بسته بندی شده نمونه کشور و تولید کننده مواد غذایی معروف و خوشنام «یک و یک » بوده، مییاشند.

همچنین مدیریت عامل شرکت صنایع گوشت کادور، عضویت هیئت مدیره کشت و صنعت گرگان و کارخانجات اروم دشت و طرح و تاسیس و مدیریت عامل شرکت پخش سراسری ایران و... در کارنامه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و کارآفرینی آقای یگانگی در ایران بوده است.

امروزه ایشان بنيان گذار و رئيس هيئت مديره شركت سهامى آفند شيمى و طراح فنون و بانی و عضو هیئت مدیره و مربی ارشد موسسه فنون کاربردی به سوی تعادل می باشند.