کامبیز فوق العاده ای

کامبیز فوق العاده ای

کامبیز فوق العاده ای، تعهدم به عملی کردن تکنولوژی هایی است که با عشق در اختیارم گذاشتی.
چیزی که بخوام به کامبیز بگم در یه جمله نیست ولی میخوام بگم که : در نهایت احترامی که برات قائلم، گاهی به جائی که ایستادی بدون اینکه ممارستت رو بیاد بیارم به جایگاهت حسادت میکنم، ستایشت میکنم بخاطر عشق بدون قید و شرطت، از دستت عصبانی میشم بخاطر اینکه علی رغم عادت من به مهربونی های ظاهری آموزشت گاهی سختگیرانه است.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید