کامبیز عزیزم

کامبیز عزیزم

کامبیز عزیزم شما با ارائه تکنیکهاتون در من اقتدار و سرزندگی ایجاد کردین.شما نشونم دادین که هیچ چیز مطلق نیست و همیشه با امکان به دنیای پیرامونم و انتخاب هام نگاه کنم.
یاد این جمله ام که همیشه میگویید: همیشه یه امکانی هست...
کامبیز شما با تکنولوژی هاتون مصداق این شعر هستید که" ای دوست شکر بهتر یا اینکه شکر سازی " شما شکر ساختن رو یاد دادین به من...
چهار ساله با شما همراهم و پشتم رو آنقدر پر و نیرمند میبینم که راهی برای قدر دانی از شما نمیشناسم و فقط هر جا که موقعیت دعا دارم شما و پدر و مادرتون جز کسانی اند که دعاشون میکنم.
کامبیز، من برای رشد موسسه به سوی تعادل با تمام وجودم ایستادم و روزی رو تجسم میکنم که از هر ده نفر جامعه یه نفر دوره های بسوی تعادل رو که منشاء ش کامبیز یگانگی بوده رو گذرونده باشه....
تو تعالیم دینی به ما گفتن انسان سه تا پدر داره: " پدر والد، پدر همسر و کسی که آموزگار و مربی و معلمش بوده ..."
شما رو مثل پدرم میدونم...

اردتمند شما مهرداد غفاری

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید