قلمروی آشنا

قلمروی آشنا

در قلمرو راحت و آشنا، رشد و تحول اتفاق نمی افتد.

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید